Terk Edilme Korkusu

Bazı insanlar kayıp ve terk edilmeye karşı diğerlerinden çok daha hassastır. Psikodinamik bir sorun olarak terk edilme korkusu (fear of abandonment), ayrılma ve terk edilmeye karşı sürekli bir savunmasızlık hissi ve başkalarına güvensiz bağlanma ile kendini gösterir. Terk edilme korkusu olan hastalar, başkalarıyla bağlantıda kalmak için umutsuz stratejiler kullanırlar; acı verici kayıp ve yalnızlık duygularını tolere etme çabası güderler. Sürekli … Tamamını oku

Pragmatik Psikodinamik Psikoterapi

Kavramsal Model ve Teknikler Neyi gözlemleyebileceğimize karar veren teoridir.-Albert Einstein Pragmatik psikodinamik psikoterapi [pragmatic psychodynamic psychotherapy (PPP)], zihinsel yaşamın gelişimsel ve çatışmalı bir modeline dayanır; açıkça tanımlanmış psikodinamik teşhis ve formülasyonu, eğitim ve şeffaflığa odaklanmayı, diğer sinerjistik tedavi yöntemleriyle bütünleşmeyi ve aktif, katılımcı bir terapötik duruşu içerir. Açık uçlu, hiyerarşik, tanıya özgü olmayan, psikofarmakoloji ve diğer eşzamanlı tedavilerle kavramsal ve … Tamamını oku

Neden Dinamik Psikoterapi?

Psikiyatrist: Bilinçdışınızı anlamak için buradayız.Mason: Bilinçdışım beni ilgilendirmez.—Jackie Mason, “The World According to Me” Bazı öğrenciler/kursiyerler, dinamik modelin evrensel ve derin insan meselelerine bir giriş sağladığına dair sezgisel bir algıya sahiptir. Terapiyi uygularken, kendi duygusal deneyimlerinin ve hastalarının dolaysızlığı karşısında şaşkına dönerler. Geçmişten gelen kalıpların ve tekrarların yaygınlığını hissederler. Bu öğrenciler, dinamik model tarafından önerilen daha derin anlamlarla kişisel olarak … Tamamını oku