Psikodinamik Atölye’de psikoterapi ve ilişki terapisi desteği alabilirsiniz.

  • Bireysel psikoterapi
  • Çift terapisi
  • Depresyon, panik bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu vb.
  • Borderline kişilik bozukluğu, narsisistik KB, şizoid KB vb.
  • Dinamik psikoterapi, emdr terapisi, bilişsel-davranışçı terapi, şema terapi
psikoterapi merkezi

Psikoterapi

Psikoterapi, çok kısa bir tanımla, zihinsel veya duygusal bozuklukların veya bunlarla bağlantılı bedensel hastalıkların psikolojik yöntemlerle tedavisi demektir.

Psikodinamik Atölye’de profesyonel ekibimizden psikoterapi desteği alabilirsiniz.

İlişki Terapisi

İlişki terapisi, insanların, kişiler arası sorunları çözmelerine ve uyumsuz etkileşim kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen psikoterapi türüdür.

Çift terapisi, evlilik terapisi ve aile terapisi de ilişki terapisi kapsamındadır.

Ofisimizde hizmet veren isimler

Yusuf BAYALAN

Kurucu, Psikolojik Danışman

Kimdir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü‘nden 2003 yılında 2003/0405.14 diploma numarasıyla mezun oldum. Lisanslı/diplomalı psikolojik danışmandır.

İTİCÜ Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü.

Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi, Şema Terapi eğitimi ve süpervizyonu, Psikodinamik Psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu (3 yıl) aldı.

Yetişkinlerle, psikolojik danışmanlık ve ilişki danışmanlığı üzerine, yüz yüze ve online çalışıyor. Uygulamalarında psikodinamik yaklaşımı esas alıyor.

Psikodinamik psikoterapi odaklı süpervizyon veriyor ve psikodinamik psikoterapiyi anlatmak için Psikodinamik Psikoterapi Atölyesi‘ni düzenliyor.

Nilüfer TÜTÜNCÜ

Klinik Psikolog

Kimdir?

Klinik Psikolog Nilüfer TÜTÜNCÜ lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olarak tamamladı.

Gelişim Üniversitesi’nde Yüksek Lisans programına başlamış ve uzmanlığını Klinik Psikoloji alanında onur derecesiyle tamamlamıştır.

Lisans eğitim hayatında Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatılı servisinde, İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi poliklinik, yatılı klinik servis ve obezite servisinde staj yapan Nilüfer Tütüncü aynı zamanda TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde bildiri sunmuş ve bir çok seminere katılmıştır.

Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nde Kulüp Başkanı olarak görev almıştır. Bu süreçte ruh sağlığı alanına ilgili binlerce öğrenci ve meslek mensubuna sunulan eğitim ve seminerlerle bu alana katkı sağlamayı amaçlamıştır. 

Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden Cinsel Terapi Eğitimi, Boşanma Terapisi Eğitimi, Evlilik Ve Çift Terapisi Eğitimi almıştır.

psikolog edanur karayün

Edanur KARAYÜN

Uzman Psikolog

Kimdir?

Psikolog Edanur Karayün, 2017 yılında Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Uzmanlığını insan beyni ve davranışları ile ilişkisini araştıran sinirbilim alanında tezli olarak yapıyor. Ders aşamasını yüksek onur derecesi ile tamamladı. Tez çalışmasını sürdürmektedir.

Aile danışmanlığı eğitimini teorik ve süpervizyon desteği içeren 365 saatlik eğitimini başarı ile tamamladı. Çocuk ve aile alanında gelişim ve zeka testleri eğitimlerini tamamlayarak gelişim takipleri yapmakta. Ailelere danışmanlık hizmeti vermekte.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Sınav Kaygısına Çözüm Odaklı Yaklaşım eğitimlerini tamamlayarak çocuk ve ergenler ile sınav kaygısı, davranış problemleri ile çalışmakta.

Yetişkinler ile klinik çalışmalarını Terapötik Kartlar, Şema Terapi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi yöntemleri ile sürdürmektedir.

Mesleki ve kişisel gelişimine önem verdiği için kendi terapisine devam etmektedir. Klinik çalışmalarında süpervizyon desteği almaya devam ediyor.

Aynı zamanda kurumsal firmalar için teorik bilgilerin yanı sıra drama oyunları ile grubu kaynaştırmaya yönelik hizmet içi eğitim desteği sağlamakta.

Şu anda, yüz yüze ve online terapi hizmeti sunuyor.