Psikoterapide İlaç Kullanılır mı?

Bu yazıda, psikoterapi ile ilaç tedavisinin (farmakoterapi) birlikte kullanılıp kullanılmayacağı konusuna kısaca değineceğim.

Ayrıntılara geçmeden sorunun cevabını paylaşayım: Psikoterapide ilaç kullanılmaz ama psikoterapi ile birlikte ilaç kullanılabilir.

Psikoterapinin tanımlarında, psikoterapinin ne ile/nasıl yapılacağına vurgu yapılır. Psikoterapi tanımlarındaki bazı ifadeler şunlardır:

  • söz veya davranışa dayalı psikolojik yöntemlerin bütünü
  • öncelikle iletişim ve etkileşim biçimlerini kullanan… bir psikolojik hizmet
  • …kullanılan her türlü bilişsel, davranışsal yöntem.
  • psikolojik ilkelerden türetilmiş klinik yöntemlerin ve kişilerarası tutumların bilgilendirilmiş ve maksada yönelik uygulanması

Söz konusu tanımlara bakıldığında, ilaç tedavisi ve/veya diğer tıbbi müdahalelerin (cerrahi müdahale, elektro şok tedavisi gibi) yer almadığını görürüz. Dolayısıyla, ilaç psikoterapinin bir parçası değildir.

Psikoterapi bazı durumlarda ilaç tedavisi ile birlikte uygulanabilir. Bunun hangi durumlarda gerekli ve/veya geçerli olduğunu, tedaviyi öngören ruh sağlığı uzmanı belirler.

Konuyla ilgili önümüze birkaç seçenek çıkmaktadır:

  • Bazı durumlarda ilaç tedavisi önceliklidir, psikoterapi ise ilaç tedavisine destek olarak kullanılabilir. Mesela bipolar bozukluk tedavisinde durum böyledir.
  • Bazı durumlarda, öncelikli olan psikoterapidir; ilaç tedavisi ikincildir. İlaç tedavisi hastayı psikoterapiye hazırlamak için kullanılabilir. Borderline kişilik bozukluğunun tedavisi bu duruma örnek teşkil edebilir.
  • Bazıları psikoterapi ile ilaç tedavisini birlikte kullanmaktan kaçınır. Bunun arka planındaki mantık şudur: Hasta ilaç tedavisine bel bağlayabileceği için psikoterapiye yeterince ruhsal yatırım yapmayabilir.

Görüldüğü üzere, sorunun cevabı fazlaca duruma bağlı gibi görünüyor.

Son olarak şunu hatırlatmak isterim: Türkiye’de ilaç tedavisi için tek yetkili kişiler hekimlerdir. Hekim dışında herhangi birinin ilaç tedavisi ile ilgili düşüncelerini dikkate almayınız.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmından paylaşırsanız memnun olurum.

Öne çıkan görsel: Pixabay – Ractapopulous

Yorum yapın