Psikoloğa Kaç Günde Bir Gidilir?

Psikologların danışanları/hastaları ile görüşme sıklığının, genel olarak, haftada bir olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bazı psikologlar -psikanaliz uygulayanlar mesela- analizanlarını haftada üç-dört kez görebilir; bazıları -dinamik psikoterapi uygulayanlar mesela- danışanlarını haftada iki kez görebilir; bazıları da danışanlarıyla iki haftada bir görüşebilir.

Görüşme sıklığı, psikodinamik yaklaşımda, çerçevenin bir konusudur. İlk görüşmede, görüşme sıklığı, görüşme gün ve saatleri, görüşme süresi netleştirilir.

Yorum yapın