Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir?

Nötralize edici ritüellerin (kompulsiyonlar (compulsions)) gerçekleştirilmesine yol açan tekrarlayan, davetsiz düşüncelerle (takıntılar (obsessions)) karakterize edilen bir bozukluk.

Tipik obsesyonlar kirlenme, kir veya hastalık temalarını (kişinin bir hastalığa yakalanacağı veya bir hastalığı bulaştıracağı korkusu) ve belirli eylemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili şüpheleri (örneğin kişinin bir ev aletini kapatmayı ihmal ettiği aşırı meşguliyeti) içerir.

Yaygın kompulsif davranışlar arasında tekrarlayan temizlik veya yıkama, kontrol etme, sipariş verme, tekrarlama ve istifleme yer alır.

Etkilenen bireyler tarafından (her zaman çocuklar tarafından olmasa da) aşırı veya mantıksız olarak kabul edilen obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alıcıdır (günde 1 saatten fazla), ciddi sıkıntıya neden olur ve işlevselliği engeller.

OKB geleneksel olarak bir anksiyete bozukluğu olarak kabul edilse de giderek ayrı bir tanı kategorisinde olduğu düşünülmeye başlandı; DSM-5 bunu obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar kategorisi altında sınıflandırır. (Kaynak: APA Dictionary)

Yorum yapın