İntrapsişik ve Ekstrapsişik Ne Demektir?

Bu içerikte intrapsişik (intrapsychic) ve ekstrapsişik (extrapsychic) terimlerinin sözlük anlamlarına ulaşabilirsiniz.

İntrapsişik ne demektir?

İngilizce bir terim olan intrapsychic Türkçe’de, intrapsişik, içruhsal ve psişe-içi gibi karşılıklar buluyor.

İntrapsişik, “psişe (psyche) veya zihinde (mind) ortaya çıkan veya meydana gelen dürtüler (impulse), fikirler (idea), çatışmalar (conflict) veya diğer psikolojik fenomenlerle (psychological phenomen) ilgili” demektir.1

İntrapsişik bir başka açıdan, “bireyin zihninde bulunan” anlamına gelir. İntrapsişik çatışma, birey ile dış dünya arasındaki bir çatışmadan ziyade bireyin iki çelişkili hissi arasındaki çatışmadır.2

İçruhsal terimine, “bilinçdışı veya ruhsal yapının içindeki süreçlerle ilgili” ve “bireyler arasında ya da birey ile çevre arasında değil de, kişinin kendi ruhunda olup biten karmaşık süreçler” anlamı da verilmektedir.3

Ekstrapsişik ne demektir?

İngilizce bir terim olan ekstrapsychic [veya exopsychic] Türkçe’de, ekstrapsişik, dışruhsal ve psişe-dışı ifadeleriyle karşılanıyor.

Ekstrapsişik “zihnin dışından kaynaklanan veya zihin ile çevre arasında meydana gelen şeyle ilgili” demektir.4

Kaynaklar

1https://dictionary.apa.org/intrapsychic

2Gabbard, G. O., Litowitz, B. E., & Williams, P. (2015). Temel Psikanaliz Sözlüğü. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

3Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları.

4https://dictionary.apa.org/extrapsychic

Yorum yapın