Ekibimiz

Klinik Psikolog Nilüfer TÜTÜNCÜ

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji programında onur derecesiyle tamamlamıştır.

Evlilik ve Çift TerapisiCinsel Terapi ve Boşanma Terapisi eğitimlerini almıştır.

Ergen ve yetişkinlerle çalışıyor.

Psk. Danışman Yusuf BAYALAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü‘nden 2003 yılında 2003/0405.14 diploma numarasıyla mezun oldu.

İTİCÜ Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü; şu anda proje aşamasında.

Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi, Şema Terapi eğitimi ve süpervizyonu, Psikodinamik Psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu (3 yıl) aldı.

Yetişkinlere bireysel terapi ve çift terapisi uyguluyor.