Ego-Sintonik ve Ego-Distonik Ne Demektir?

İngilizce ego-syntonic kelimesinin bazı Türkçe karşılıkları ego uyumlu (ego-uyumlu), benlikle uyumlu; ego-dystonic kelimesinin ise bazı karşılıkları ego uyumsuz (ego-uyumsuz), benlikle uyumsuzdur.

Ego uyumlu (ego-syntonic): Kişinin kendi tutum, eğilim, davranış ve düşüncelerini kabul edilebilir bulması, bunları kişiliğinin normal bir yansıması olarak kabul etmesi. Örneğin eşcinsel eğilimlerinden rahatsız değilse ve bunları yaradılışının doğal bir yanı olarak kabul ediyorsa, eşcinsellik bağlamında ego-uyumlu olarak kabul edilecektir.PS

Benlikle uyumlu (ego-syntonic): Bireyin hakim kendilik görüşüyle uyumlu olarak deneyimlediği düşünceler, hisler, kişilik özellikleri veya davranışları anlatan bir terimdir. TPS

Ego syntonic (ego-uyumlu): Klasik psikoanalitik kuramda egonun gereksinim ve amaçlarıyla uyumlu olan ya da kişinin ideal ÖZ-İMGE’siyle tutarlı olan dürtü, duygu, düşünce ve davranışları ifade eder. [Geliştiren/aktaran: Avusturya asıllı İngiliz psikanalist Anna Freud (1895-1982)]

Ego-syntonic: Ego veya benlik telakkisi (self-concept) ile uyumlu. Düşünceler, dilekler, dürtüler ve davranışlar, ego için bir tehdit oluşturmuyorsa ve süperegonun müdahalesi olmaksızın harekete geçebiliyorsa, onların ego-sintonik olduğu söylenir. [ilk olarak 1914’te Sigmund Freud tarafından tanımlanmıştır] APA Dictionary

Ego uyumsuz (ego-dystonic): Kişinin kendi davranışlarını, düşüncelerini, eğilim ve tutumlarını kabul edilemez, kişiliğinin tamamıyla uyumsuz, kendine yabancı şeyler olarak değerlendirmesi. Örneğin kişi eşcinsel eğilimlerini kabul edilemez veya iğrenç buluyorsa, ego-uyumsuz olacaktır (bu örneğin ABD’de eşcinsellik tedavisinin de önkoşuludur). Ego-uyumluluk, genel bir özellik veya durum değildir. Kişi bazı eğilimler vb. açısından ego-uyumlu bazıları açısından ego-uyumsuz olabilir.PS

Benlikle uyumsuz (ego-dystonic): Bireyin hakim kendilik görüşüyle uyumsuz olarak deneyimlediği düşünceler, hisler, kişilik özellikleri veya davranışları anlatan bir terimdir.TPS

Ego dystonic (ego-uyumsuz): Klasik psikoanalitik kuramda egonun gereksinim ve amaçlarıyla ya da kişinin ideal ÖZ-İMGE‘siyle tutarlı olmayan, yani bunlara yabancı olan dürtü, duygu, düşünce ve davranışları ifade eder. Kişi bu gibi unsurları kendiliğin dışından geliyor gibi algılar. [Geliştiren/aktaran: Avusturya asıllı İngiliz psikanalist Anna Freud (1895-1982)]

Ego dystonic: Psikanalitik teoride, ego (ego) veya kendilik (self) için kabul edilemez veya tiksindirici dürtüleri, istekleri veya düşünceleri tanımlar. Egoya yabancı (ego-alien) anlamında da kullanılır. APA Dictionary

Kaynakça

Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları.

Gabbard, G. O., Litowitz, B. E., & Williams, P. (2015). Temel Psikanaliz Sözlüğü. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

https://dictionary.apa.org/ego-syntonic

https://dictionary.apa.org/ego-dystonic

https://www.psikolojisozlugu.com/ego-syntonic-ego-uyumlu

https://www.psikolojisozlugu.com/ego-dystonic-ego-uyumsuz

Yorum yapın